Nowelizacja Ustawy o Podatku od Towarów i Usług – 1 stycznia 2017 roku

Podatek Vat

Podatek VatPrezydent Andrzej Duda 14 grudnia obecnego, 2016 roku, podpisał nowelizację Ustawy o Podatku od Towarów i Usług. Wraz z 1 stycznia 2017 roku Ustawa ta wejdzie w życie. Nazwana została przez niektórych Dużą Nowelą VAT, a przez jeszcze innych Ustawą Uszczelniającą, z tego powodu iż, Ustawodawca zdecydował się za jej pomocą, poprzez wprowadzenie zmian, które omówimy w tym artykule, na uszczelnienie obrotu podatku. Najistotniejszą dla nas, podatników VAT, informacją jest to, że do końca 2018 roku utrzymane zostaną dotychczasowe stawki 5%, 8% i 23% podatku VAT. Poniżej postaramy się przedstawić, w najprostszy z możliwych sposób, najistotniejsze, naszym zdaniem, zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług.

Nowelizacja Ustawy o Podatku VAT niesie za sobą wiele zmian

Między innymi będzie to likwidacja składania deklaracji kwartalnych dla wszystkich. Prawo do składania deklaracji kwartalnych zachowają jedynie mali podatnicy (definicja małego podatnika wg art. 2 pkt 25 ustawy o VAT.) Jak prościej i bez szukania odpowiednich artykułów i punktów ustawy wytłumaczyć kto jest rozumiany jako mały podatnik? Otóż w 2017 r będą to podatnicy, którzy nie przekroczą kwot limitu ze sprzedaży za 2016 rok w wysokości 5.157.000 zł.

Do nowości zaliczyć trzeba także nowe zasady stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w rozliczeniach z VAT. Zostaną nim objęte roboty budowlane wykonywane przez podwykonawców. (Do Ustawy o Podatku VAT zostanie dodany nowy załącznik nr 14 zawierający pełen wykaz szeroko rozumianych usług budowlanych.) Od 1 stycznia 2017 usługi te objęte będą odwrotnym obciążeniem tylko w przypadku kiedy strony transakcji będą czynnymi podatnikami VAT.

Omawiana w tym krótkim artykule nowelizacja wprowadza również dotkliwe i bardziej surowe sankcje dla, tak zwanych, oszustów podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, o których słyszy się obecnie coraz częściej, w których to pewna grupa podatników stara się obejść obowiązujące przepisy poprzez wystawianie tak zwanych „pustych faktury”. W tym przypadku, po zmianach, kary będą, miejmy nadzieję, na tyle dotkliwe, gdyż sięgające 100 % kwoty stwierdzonej nieprawidłowości, iż zdołają skutecznie odstraszyć nieuczciwych podatników. Zaostrzenia dotyczyć mają zarówno podatnika wystawiającego taką fakturę, jak również jej odbiorcę, jako osobę świadomie biorącą udział w nieprawnym procederze.

Kolejną ważną zmianą, którą wprowadza Nowelizacja Ustawy o Podatku VAT

Jest to zmiana zasady dokonywania rejestracji i wyrejestrowywania podmiotów dla celów podatku VAT. A także, wyżej wymieniona Ustawa wprowadza ograniczenia dla zwrotu VAT w przyśpieszonym terminie 25 dni. Ponadto Ustawa wprowadza odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe. Ta odpowiedzialność będzie w obecnej chwili dotyczyła również pełnomocników przy rejestracji VAT. Będzie ona objęta sankcją do kwoty, nawet, 500 tys. zł. Spodziewać się można z tego tytułu rezygnacji ze świadczenia usług pełnomocnictwa lub jego ograniczenie przy rejestracji dla potrzeb VAT.

Podatników podatku od towarów i usług nie ominie również powszechna w dzisiejszych czasach informatyzacja

Od 1 stycznia 2017 roku bowiem obowiązkiem rozliczania się z fiskusem drogą elektroniczną objęci zostaną wszyscy podatnicy VAT UE oraz będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia. Natomiast w stosunku do pozostałych podatników obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony dopiero od 1 stycznia 2018 roku. Jeśli chodzi o tę kwestię, jest to spore ułatwienie i tym właśnie motywowana jest ta zmiana, by ułatwić monitorowanie transakcji wewnątrz Wspólnoty Europejskiej.

Zmiany wchodzące w życie wraz z nadejściem nowego roku mają na celu doprowadzenie do tego, aby rzeczywiste wpływy do budżetu państwa z podatków pokrywały się, w jak największym stopniu, z ich oczekiwanym wymiarem. Zmiany te mają na celu poprawę obecnego systemu podatkowego i mimo iż, zapewne, przysporzą nam, szarym podatnikom, wielu problemów, warto pochylić się nad nimi przez chwilę, by nie być później zaskoczonym. Gdyż jak wiadomo od lat, nieznajomość prawa szkodzi!

Można jednak, zamiast denerwować się i próbować rozwikłać te trudne dla zwykłego śmiertelnika kwestie, pójść spokojnie spać, a wszystkie sprawy podatkowe zostawić naszemu księgowemu, bądź księgowej. W końcu od czego są biura rachunkowe? Jeżeli VAT nie pozwala Ci zmrużyć oka serdecznie zapraszamy do nas. Chętnie pomożemy i odciążymy Cię chociaż z tego jednego obowiązku, jakim jest rozliczanie się z podatków. My rozumiemy, że przy prowadzeniu własnej działalności, masz tych obowiązków zawsze za dużo na głowie. Pozwól nam zdjąć z Ciebie ten ciężar!