Życie z Vat-em, a nowe formy e-kontroli podatkowej.

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony, na potrzeby kontroli skarbowej, ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie innych ustaw. (Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT została wprowadzona art. 99 ust. 11b ustawy o VAT).

Co to oznacza dla przedsiębiorcy?

  • Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT (zarówno przedsiębiorcy jak i inne podmioty na VAT) zostali zobowiązani do przesyłania JPK_VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie elektronicznej.
  • Plik JPK_VAT będzie trzeba składać jak dotychczas za okresy miesięczne, do 25 dnia kolejnego miesiąca. To oznacza, że podmioty rozliczające się z podatku VAT miesięcznie, wraz z deklaracją VAT-7 będą zobowiązane do składania JPK_VAT. Natomiast podmioty rozliczające się kwartalnie, nadal będą mogły składać deklaracje VAT-7 za okresy kwartalne, a dodatkowo będą musiały przesyłać JPK_VAT za okresy miesięczne.

Urzędy Skarbowe zachęcają do składania JPK-VAT przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r. Dzięki temu można otrzymać szybszy zwrot VAT – do 25 dni oraz sprawdzić swój system IT i upewnić się, że przesyłane struktury są poprawne.

UWAGA!!! Od 2018 r. będzie możliwa tylko i wyłącznie elektroniczna wysyłka deklaracji VAT.

Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły „na żądanie” wezwać podatnika do dostarczenia innych plików JPK, są to:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR,
  • wyciąg bankowy – JPK_WB,
  • magazyn – JPK_MAG,
  • faktury VAT – JPK_FA,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

UWAGA! Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2.800 zł.

Ministerstwo Finansów słusznie zauważyło, że wraz z rozwojem IT systemów finansowo – księgowych, łatwiejsze będzie przeprowadzenie kontroli w oparciu o dane w nich zgromadzone, gdyż papierowa dokumentacja księgowa i tworzenie dodatkowych wydruków dla potrzeb kontroli stało się uciążliwe zarówno dla kontrolujących jak i kontrolowanych. Z kolei różnorodność systemów finansów- księgowych oferowanych na rynku i stosowanych przez przedsiębiorców spowodowała wprowadzenie właśnie struktury JPK po to, aby ułatwić kontrolującym ich przetwarzanie.

Jednolity Plik Kontrolny zawiera więc zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres w określonym układzie i formacie (schemat XML) Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

JPK – Ułatwienie czy utrudnienie?

Czy te formy kontroli wystarczą i czy rzeczywiście ułatwią współpracę pomiędzy przedsiębiorcami a Urzędami? Z punktu widzenia przedsiębiorcy, będzie to dodatkowy obowiązek i pewnego rodzaju utrudnienie. Przedsiębiorcy nie będą już mogli dobrowolnie decydować, czy deklaracje będą składane papierowo czy elektronicznie – regulują to przepisy, narzucając obowiązek korzystania z e-deklaracji.

Biuro rachunkowe Ci pomoże

Zlikwidowanie deklaracji VAT składanych w formie papierowej wymusi ma czynnych podatnikach VAT zakup komputera lub szukanie innych form pomocy. I właśnie z pomocą przychodzą biura rachunkowe. Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT wraz z JKP_VAT wcale nie musi być trudna! Więc jeżeli VAT nie pozwala Ci spokojnie zasnąć zapraszamy do nas. Chętnie pomożemy i odciążymy Cię z tego obowiązku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *