Limit transakcji gotówkowych dla firm w 2017 roku

Jedna z podstawowych zmian, jakie przewidziane zostały ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej to obniżenie limitu transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami. Do końca grudnia 2016 roku taki limit wynosił – w złotówkach – równowartość 15 tysięcy euro – …