RODO

„Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest PulsarBiuro, Aleja Warszawska 49, 20-803 Lublin.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań, których żąda osoba, której dane dotyczą, gdyż w przypadku nie podania danych nie jest możliwe podjęcie żadnych działań.

Dane osobowe przetwarzane są w kilku różnych celach i na kilku różnych podstawach prawnych, a mianowicie:

1. Dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust.1 lit. B) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez okres 3 lat;

2. Dane osobowe przetwarzane są do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art.6 ust.1 lit. F) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów do czasu zakończenia prowadzenia działalności marketingowej przez współaministratorów.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwość skorzystania z prawa do żądania dostępu do danych osobowych, z prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i z prawa do przenoszenia danych osobowych. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych wobec obu współadministratorów prosimy zgłaszać na adres e-mail : pulsar.biuro@interia.pl

Ponadto, w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych, które przetwarzają współadministratorzy są osoby współpracujące z współadministratorami w ramach wykonania usług, prowadzenia biura oraz podmioty zewnętrzne, z których usług korzystają współadministratorzy.

Dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego, tj. Stanów Zjednoczonych i przetwarzane przez podmioty, do których przekazanie danych osobowych z Unii Europejskiej jest dopuszczalne, gdyż zobowiązały się do stosowania zasad ochrony prywatności danych.

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z prawem oraz stosują odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.”